Ceny

2. Účtovníctvo

Cena za vedenie podvojného účtovníctva by mala byť primeraná a cenník pre vedenie účtovníctva sa stanovuje individuálne na základe dohody zmluvných strán, pričom sa vychádza hlavne od veľkosti danej firmy a teda náročnosti za jej spracovanie. Minimálna cena za vedenie účtovníctva je 90 €. Spracovanie účtovníctva prebieha v našej kancelárií v Bratislave, avšak vďaka možnosti zasielať podklady elektronicky alebo poštou je externé vedenie účtovníctva vhodné aj pre vzdialenejších klientov.

Cena sa stanovuje štyrmi spôsobm podľa toho, ktorý spôsob vyhovuje klientovii:

1. Na základe skutočne zaúčtovaných  účtovných položiek. Táto cena závisí od celkového počtu položiek.
2. Fixnou sumou za mesiac na základe predpokladaného počtu účtovných položiek. Minimálny paušál je od 90€/mesiac.
3. Na základe skutočne stráveného času - počtu hodín
4. Kombináciou 1-3

Ako jedna z mála firiem neúčtujeme žiadne iné poplatky a cena je konečná. DPH priznania sú zdarma. Výnimkou je iba zostavenie koncoročnej účtovnej závierky, ktorej cena závisí od veľkosti spoločnosti aj je stanovená dohodou. Naviac klient získa zdarma účtovné poradenstvo pri bežných účtovných otázkach, ktoré potrebuje vyriešiť.

V prípade potreby vieme poskytnúť klientovi asistenciu pri elektronickom podávaní daňových priznaní prípadne ich na požiadanie podať za klienta bez dodatočných poplatkov. 
AUDÍTORSKÁ
            SPOLOČNOSŤ
solidita.sk
<    ceny za audit              ceny za mzdy    >
SOLÍDNY A SPOĽAHLIVÝ PARTNER VEĽKÝCH AJ MALÝCH FIRIEM UŽ VYŠE 20 ROKOV
©  2015  SOLIDITA, spol. s r.o. |  Všetky práva vyhradené