Daňové poradenstvo

Poskytujeme:

- Daňová optimalizácia a strategické daňové plánovanie
- Daňová previerka účtov a záznamov
- Spracovanie alebo overenie daňových priznaní pre všetky druhy daní
- Daňové poradenstvo, výklad daňových právnych predpisov, znalecké posudky pre oblasť daní
- Pomoc zahraničným pracovníkom pri ich daňovej registrácii a plánovaní ich odmeňovania s cieľom optimalizovať daňové náklady
- Zastupovanie daňovníkov pred daňovými orgánmi a v súdnych sporoch v oblasti daní

Poskytuje audítor alebo daňový poradca.
AUDÍTORSKÁ
            SPOLOČNOSŤ
solidita.sk
©  2015  SOLIDITA, spol. s r.o. |  Všetky práva vyhradené 
SOLÍDNY A SPOĽAHLIVÝ PARTNER VEĽKÝCH AJ MALÝCH FIRIEM UŽ VYŠE 20 ROKOV