AUDÍTORSKÁ
            SPOLOČNOSŤ
solidita.sk
Kontakt

© SOLIDITA, spol. s r.o. 

Sídlo a poštová adresa:
Ružová dolina 22, 821 09 Bratislava

Prevádzka: Drieňová 34, 821 02 Bratislava

Tel: 0905 731 798

E-mail: solidita@solidita.sk
      
https://www.facebook.com/solidita.sk

SOLIDITA - účtovná firma Bratislava a audítorská firma Bratislava
účtovníctvo Bratislava
účtovnícka firma

©  2015  SOLIDITA, spol. s r.o. |  Všetky práva vyhradené 
SOLÍDNY A SPOĽAHLIVÝ PARTNER VEĽKÝCH AJ MALÝCH FIRIEM UŽ VYŠE 20 ROKOV