Mzdová agenda


Nepotrebujete mať mzdového účtovníka - vlastného zamestnanca. Služba spracovanie miezd ho plnohodnotne nahrádza čím ušetríte.  Vedenie miezd patrí k tým agendám, ktoré by mali dnešné veľké aj malé firmy prenechávať špecializovaným firmám. Neustále meniaca sa legislatíva je pre oblasť miezd charakteristická, a preto zverte Vaše mzdy do rúk odborníkom. Tým získate istotu, že táto oblasť bude realizovaná v  súlade so zákonmi. Naša firma Vám zabezpečí spracovanie miezd  od prihlásenia zamestnanca až po vystavenie príkazu na úhradu miezd, prípadene vrátane samotnej úhrady platobných príkazov z účtu Solidity.

Poskytujeme mzdové účtovníctvo:

- Komplexné vedenie personálnej a mzdovej agendy aj pre veľké podniky.

Zahŕňa všetky činnosti spojené so mzdovým účtovníctvom ako:
- výpočete hrubej, čistej mzdy podľa evidencie dochádzky
- výpočet daní a odvodov za zamestnancov zo všetkých druhov pracovných pomerov
- odhlasovanie/prihlasovanie do poisťovní
- elektronická komunikácia so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
- spracovanie mesačných výkazov do poisťovní
- evidencia dovoleniek
- ročné zúčtovanie dane
- vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
- vyhotovenie výplatných listín a potvrdenia o zdaniteľnej mzde
- vyhotovenie zápočtových listov zamestnancov
- poradenstvo v oblasti miezd ako aj ostatné potrebné služby
- v rámci vedenia miezd, možný odvod výplat z účtu Solidita – utajenie platieb

Samozrejmosťou je, že spracovanie mzdového účtovníctva sa realizuje s odbornou starostlivosťou podľa aktuálne platnej legislatívy. V oblasti miezd a personalistiky kladieme obzvlášť dôraz na kvalitu spracovania miezd a na ochranu osobných údajov zamestnancov.
V prípade požiadavky  klienta zabezpečíme vedenie mzdového účtovníctva vrátane zasielania miezd z účtu Solidity za účelom diskrétnosti platieb

Vedenie miezd prebieha v našej kancelárií v Bratislave, avšak vďaka možnosti zasielať podklady elektronicky alebo poštou je spracovanie miezd vhodné aj pre vzdialenejších klientov.

AUDÍTORSKÁ
            SPOLOČNOSŤ
solidita.sk
SOLÍDNY A SPOĽAHLIVÝ PARTNER VEĽKÝCH AJ MALÝCH FIRIEM UŽ VYŠE 20 ROKOV
SOLIDITA je odborným garantom
účtovnej poradne ekonomického týždenníka
©  2015  SOLIDITA, spol. s r.o. |  Všetky práva vyhradené