15 dôvodov prečo audit od nás ?


Prečo my?

 • tradícia a skúsenosti od roku 1991
 • sme jedna z prvých audítorských firiem, ktorej ešte federálne ministerstvo financií udelilo v júni 1991 povolenie overovať účtovníctvo a účtovnú závierku podľa vyhlášky č. 63/1989 Zb. Zákona o audítoroch a audítorskej činnosti
 • audit vykonávajú u nás takmer výlučne audítori s licenciou Slovenskej komory audítorov a nie neskúsení asistenti
 • máme stabilný tím - audítori od nás sa Vám nebudú každý rok meniť
 • profesionálny a individuálny prístup
 • prispôsobenie služieb podľa požiadaviek klienta
 • výhodné cenové podmienky
 • nami ponúknutá cena je pevná a neúčtujeme žiadne náklady ako cestovné, ubytovanie a pod.
 • máme tím skúsených a overených audítorov, účtovníkov,  daňového  poradcu i právnika
 • naši zamestnanci sú pravidelne školení v danej problematike
 • významní klienti ako záruka našej odbornosti
 • sme poistení proti prípadným škodám spôsobenými našou činnosťou
 • ovládame anglický jazyk
 • audit vykonávame v rámci celého územia SR
 • vykonávame audit nielen pre obchodné spoločnosti, ale aj neziskové organizácie, nadácie, obce a pod.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať pre viac informácií prípadne nezáväznú cenovú ponuku.
AUDÍTORSKÁ
            SPOLOČNOSŤ
©  2015  SOLIDITA, spol. s r.o. |  Všetky práva vyhradené 
SOLÍDNY A SPOĽAHLIVÝ PARTNER VEĽKÝCH AJ MALÝCH FIRIEM UŽ VYŠE 20 ROKOV
SOLIDITA je odborným garantom
účtovnej poradne ekonomického týždenníka