Ceny

4. Daňové poradenstvo

Stanovuje sa  na základe dohody zmluvných strán podľa rozsahu poskytnutia poradenstva. Možná je cena paušálna na mesiac alebo hodinová.

Pre existujúcich klientov je daňové poradenstvo pri bežných daňových otázkach zdarma, pri špeciálnych otázkach výrazná zľava..


AUDÍTORSKÁ
            SPOLOČNOSŤ
solidita.sk
ceny za zaklad.spoločn.  >

<  ceny za mzdy
©  2015  SOLIDITA, spol. s r.o. |  Všetky práva vyhradené 
SOLÍDNY A SPOĽAHLIVÝ PARTNER VEĽKÝCH AJ MALÝCH FIRIEM UŽ VYŠE 20 ROKOV