Ceny

3. Mzdy

Cena za vedenie mzdovej agendy a spracovanie miezd sa vypočíta individuálne podľa celkového počtu zamestnancov.


AUDÍTORSKÁ
            SPOLOČNOSŤ
solidita.sk
<  ceny za účtovn.             ceny za daňové porad.  >
©  2015  SOLIDITA, spol. s r.o. |  Všetky práva vyhradené 
SOLÍDNY A SPOĽAHLIVÝ PARTNER VEĽKÝCH AJ MALÝCH FIRIEM UŽ VYŠE 20 ROKOV