solidita.sk
AUDÍTORSKÁ
            SPOLOČNOSŤ

©  2015  SOLIDITA, spol. s r.o. |  Všetky práva vyhradené 
Čo je audit a kto ho potrebuje ?

Zákon č. 540/2007 Z.z. definuje podmienky pre audit. Ide o overovanie individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou alebo konsolidovanou účtovnou závierkou.

Výsledkom auditu, ktorý vydá audítorská firma je správa, ktorá obsahuje názor audítora.

SUBJEKTY PODLIEHAJÚCE POVINNOSTI MAŤ OVERENÚ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a družstvo ktoré spĺňajú zákonné podmienky
2. Obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.
3. Účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis (nadácie, n.o., o.z., komory, obce, fondy...)
4. Účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a (IFRS)
5. Iné PO ....
.... viac informácií >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


Audit a účtovníctvo

        Spoločnosť SOLIDITA je poprednou audítorskou a účtovníckou firmou v Bratislave, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti účtovníctva, miezd, auditu a daní už od roku 1991 teda takmer 25 rokov. V súčasnosti pôsobí na trhu množstvo účtovníckych firiem a je tak ťažké posúdiť ich kvalitu a odbornosť. Naša spoločnosť od začiatku svojej existencie až po súčasnosť poskytuje účtovnícke služby tak menším, ako aj významným klientom, ktorí sú zverejnení na našej internetovej stránke. Ponúkame stabilné zázemie pevne ukotvenej spoločnosti, pričom v našom tíme máme nielen skúsených a spoľahlivých účtovníkov a mzdových účtovníkov, ale aj viacerých audítorov SKAU, daňového poradcu SKDP a právnika. Je to záruka toho, že služby, ktoré poskytujeme, sú zabezpečené špičkovými odborníkmi. Naším cieľom je úspech a spokojnosť našich zákazníkov, čo sa  nám už takmer štvrťstoročie darí napĺňať. Naše služby účtovníctva sú dostupné nielen v Bratislave, ale na celom území SR.

Budeme radi, keď sa aj vy stanete ďalším naším spokojným zákazníkom.

Marián Ráno


               Naše služby poskytujeme
        v rámci celého Slovenska od
Bratislavy až po Sninu
SOLIDITA je odborným garantom
účtovnej poradne ekonomického týždenníka
SOLÍDNY A SPOĽAHLIVÝ PARTNER VEĽKÝCH AJ MALÝCH FIRIEM UŽ VYŠE 20 ROKOV